Een site met veel informatie ! (Door het Coronavirus is alles ondervoorbehoud!

woensdag 18 maart 2020

Coördinatie noodopvang kinderen in verband met coronavirus

Vanaf woensdag 18 maart 2020 heeft de gemeente een coördinerende rol als het gaat om de opvang van kinderen (van 0 tot en met 12 jaar) van ouders die in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Deze rol hangt samen met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen. Met alle schoolbesturen in het basisonderwijs, alle kinderopvangorganisaties en met CBOG de Herberg zijn afspraken gemaakt over het organiseren van deze noodopvang.
Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen als zij werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep gebruik maken van de opvanglocatie of school waar zij al bekend zijn. Maakte u eerder nog geen gebruik van de opvang? Neem dan contact op met een locatie in uw buurt. 
Als er knelpunten ontstaan, als u problemen ervaart met het regelen van opvang, of als u er gewoon niet uitkomt, kunt u de gemeentelijke coördinator mailen. Gebruik daarvoor het mailadres noodopvangcorona@stadskanaal.nl. Voor dringende vragen, die u niet per mail kunt stellen, kunt u ons bereiken via het algemene nummer: 0599-631631.