Een site met veel informatie ! (Door het Coronavirus is alles ondervoorbehoud!

zondag 8 november 2020

Uw container goed en veilig legen

Het is vervelend als uw container om welke reden dan ook niet geleegd is. Vervelend voor u, maar ook voor ons. Hier zijn verschillende redenen voor. Om uw container goed en veilig te kunnen legen een aantal tips en adviezen van onze afvaladviseur.

Ook halen we in de week van 9 tot en met 13 november én in de week van 23 tot en met 27 november uw groene container gratis leeg. Zet u de container op uw vaste inzamel dag voor 7.30 uur bij de weg? Samen goed bezig!

meer info: gemeente Stadskanaal