de site met veel info en een uitgebreide UitAgenda !

donderdag 16 mei 2019

Snikkeweek Musselkanaal “Reuring aan ’T Knoal”

28e ste Snikkeweek van 28 mei tot 2 juni

Thema: “Reuring aan ’T Knoal”  Helaas zal de Snikke “Dieverdoatsie” er dit jaar niet bij kunnen zijn i.v.m. restauratie. Wel is aanwezig de “JATRIE”! Die ligt nu aan de kade bij “De Gelegenheid” als Piraten-Pannenkoekenschip

Wat is er te doen

 

De trekschuit of snik (snikke in het Gronings) werd de vorige eeuw, na het gereedkomen van de veenkoloniale kanalen (nodig voor de afvoer van turf) in gebruik genomen. Vermelding van dit openbaar vervoer vinden we voor het eerst terug in de Groninger almanak van 1837. Het schip werd gejaagd, d.w.z met  paard(en) middels een lange lijn voortgetrokken. Was een paard te kostbaar of niet voorhanden, dan werd het schip niet zelden gejaagd door des schippers vrouw en/of kinderen, dan wel door de schipper zelf. Dat laatste gebeurde echter minder vaak, omdat zijn plaats aan boord vaak gewenst was. Doordat men vaak uren onderweg was, vervulde de trekschuit ook een belangrijke sociale functie.

Programma 26e Snikkeweek 2019

Dinsdag 28 mei
18.00 – 21.00 uur: De aanwezige schippers en mede-opvarenden zijn te gast bij het gratis Captain’s Dinner in “De Gelegenheid”, Kruisstraat 1, nabij de IJzeren Klap.
Bert Roossien van het Streekhistorisch Centrum zal het Captain’s Dinner opluisteren met historische beelden uit de Veenkoloniën. Uiteraard zal de scheepvaart hierbij niet ontbreken. Het thema luidt: “Oorsprong van Musselkanaal”, het kanaal, vervening, verkeer (scheepvaart) en bedrijvigheid (scheepsbouw, Branbergen en nog meer)
  • Niet-schippers die ook willen genieten van het Captain’s Dinner zijn ook van harte welkom (vol is vol). Zij kunnen zich vooraf aanmelden bij joopzuidema@online.nl of bij Peter Rolfes van “De Gelegenheid”, tel. 0599-412595. Zij betalen € 11 per persoon.
     
Woensdag 29 mei
Naast de aanwezige jachten, waaronder een aantal van het type Doerak,  zien we ook een aantal historische bedrijfsvaartuigen liggen langs de Marktkade. Veel eigenaren zijn bereid u nader over hun historische bedrijfsvaartuig te informeren en wellicht mag u ook een kijkje nemen.
10.00 – 17.00 uur: De NOVO organiseert op het W. Diemerplein een markt met zelfgemaakte producten.
Op het podium vindt u, afwisselend, het duo “Jan en Marga” en het koor de “Klooster Smartlappers” ..
12.00 – 17.00 uur: Nabij het Klain Klappie aan de Marktstraat nabij de W. Diemerstraat, zullen miniatuurbootjes hun rondjes maken in het kanaal. Leuk voor u en nog leuker voor de kinderen! Zij mogen nl. zelf ook varen.  Gratis! Uw eigen bootje mag natuurlijk ook meevaren.
13.45 – 14.15 uur:Opening van de 27ste Snikkeweek door onze (wnd.)burgemeester Froukje de Jonge en dat gebeurd,zoals altijd,op spectaculaire wijze!
14.15-15.00 uur Feestelijke nazit voor de genodigden in het Nije Rond. De Heggerank!
19.30 – 23.00 uur: Bingo in “De Gelegenheid”. Georganiseerd door St. Lucky Joe uit Nieuw Buinen.""Optie""
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
09.30 – 12.00 uur: Viswedstrijd voor de jeugd. Aanmelden kan bij Roelof Schuiling aan het Spoordok. Deelname is gratis
13.00 tot 17.00 uur: Met 3 loopballonnen kunnen ouderen en kinderen gratis over het water lopen/rollen. Je moet wel kunnen zwemmen. Er is toezicht. Plaats: Spoordok. (Havenkade)
13.30 – 17.30 uur: Een groot aantal artiesten waaronder  nog niet bekend!!treden voor u op. Uiteraard vanuit de Muziekkoepel op het W. Diemerplein dat vandaag even het Gezelligheidsplein wordt genoemd.  Consumpties verkrijgbaar tegen wel erg lage prijzen! Georganiseerd door St. Lucky Joe uit Nieuw Buinen. Ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen: er zijn 2 luchtkussen beschikbaar.
14.30 – 16.00 uur: Waterfietsenrace in het kanaal. Per waterfiets 2 personen. Iedereen mag meedoen voor zover men kan zwemmen! Start: vanaf Poiesz. Finish: Klain Klappie. Gratis deelname. Voor de 3 snelste deelnemers zijn bekers beschikbaar. Aanmelden: bij het klain klappie
21.00 – 24.00 uur: Het is feest in “De Gelegenheid”. Swingende muziek en gezelligheid voeren de boventoon bij de Fam. Rolfes. Komen dus.
Vrijdag 31 mei
13.00 – 21.00 uur: De gezelligste braderie van het Noorden gaat weer van start. Vanaf de Blokker tot aan de Kruisstraat.
14.00 – 19.00 uur: Optreden van het shantykoor de Roergangers uit Stadskanaal. Plaats: Hoek Technicumstraat-Marktstraat
Zaterdag 1 juni
13.30 – 16.00 uur. De KNOALPARADE gaat van start om 14.00 uur vanuit het Spoordok (Havenkade) naar het Klain Klappie. Alles wat varen kan mag meedoen. Met zelfgemaakte bootjes is het natuurlijk het leukst! Een deskundige jury beoordeelt welke boot het mooiste is. Alle deelnemers krijgen een medaille. Er zijn 4 prijzen te winnen: Aanmelden van de KNOALPARADE kan bij Wesley Maatje: wesleymaatje@hotmail.com of via Joop Zuidema: joopzuidema@online.nlBellen kan ook: 06-27890980 en 06-29376876 Deelname is gratis!
13.30 – 16.00 uur: Tijdens de KNOALPARADE zal de streetband van Amicitia de boten begeleiden vanaf de Marktkade.
19.30 – 24.00 uur: Snikkebal in Zaal Poelman aan de Kerkstraat. Gratis entree. Iedereen is welkom!! De bezoekende schippers zijn er so wie so, maar ook de inwoners van Musselkanaal zijn welkom. Vol is vol! Er wordt volop gedanst!
Muzikale medewerking wordt verleend door het duo Wim en Miranda.
21.00 – 01.00 uur: Het is weer feest in “De Gelegenheid”.
Zondag 2 juni
19.00 – 20.00 uur: Evangelisatiedienst in de muziekkoepel op het W. DiemerpleinVoorganger: de heer Jurrian Oosterbroek. Thema "Reuring aan't Knoal. Muzikale begeleiding "Amicitia"